ICT-AGRI-FOOD

” I 2050 skal vi producere 70 pct. flere fødevarer for at brødføde verdens befolkning. Samtidig har vi et ansvar for at reducere klima- og miljøaftrykket af denne fødevareproduktion”

Claus Aage Grøn Sørensen
Professor, Aarhus Universitet